• آموزش زبان فرانسه 

  زبان فرانسوی, پس از زبان‌های اسپانیایی و پرتغالی سومین زبان پرگویش و از خانوادهٔ زبان‌های رومی است. جمعا حدود 128 میلیون نفر به این زبان صحبت می‌کنند اما تنها 67 میلیون نفر آنان گویش وران مادری این زبان هستند. با این حساب از لحاظ تعداد گویش وران مادری, زبان فرانسوی رتبهٔ هجدهم در جهان را داراست اما از لحاظ گویش وران روزمره رتبهٔ نهم را دارد. زبان فرانسوی, زبان رسمی 29 کشور است و می‌‌توان گفت پیش از جنگ جهانی دوم بخصوص در زمینه‌های مثل دیپلماسی,تجارت, و حمل و نقل, زبان بین المللی به حساب می‌‌آمد
  در كشور ما از ديرباز زبان فرانسه آموزش داده مي شده و در دوره قاجار به عنوان زبان دوم بعد از فارسي بكار مي رفته است ، با اعظام دانشجويان به كشور فرانسه براي تحصيل در رشته هاي مختلف در زمان رضا شاه پهلوی اين اعتبار و گسترش بيشتر از قبل قابل مشاهده بوده است ، تا آنجا كه دانستن زبان فرانسه در خانواده هاي متمول و رجال يك ضرورت محسوب شده و اكثر فرزندان اين خانواده ها از معلمين خصوصي براي آموزش اين زبان بهره مي برده اند . در سالهاي اخير نيز استقبال فراواني از اين زبان بعمل مي آيد و دانشگاهها و موسسات خصوصي و غير خصوصي زيادي به آموزش اين زبان مي پردازند ، كه از جمله مي توان كانون زبان ايران را نام برد كه در حال حاضر معتبرترين موسسه با استاندارهاي روز دنيا براي فراگيري زبان فرانسه در ايران محسوب مي شود و در حال حاضر در كليه سطوح خدماتي را به زبان آموزان ارائه ميدهد 

  در این قسمت از سایت سعی شده است تا به صورت پایه ای این زبان آموزش داده شود. مطالب به صورت طبقه بندی شده در قسمت های مختلف قرار گرفته اند. اگر شما چیزی درباره زبان فرانسه نمی دانید و علاقه مند به فراگیری این زبان هستید، مطمئن باشید که با مطالعه مطالب این سایت، این زبان زیبا را یاد خواهید گرفت. یکی از قسمت های مشکل در صحبت کردن به زبان فرانسه، تلفظ می باشد که علاوه بر صفحه حروف الفبا و تلفظ آنها، که به آموزش این امر می پردازد، در اکثر مطالب این سایت سعی شده تلفظ کلمات به فارسی در مقابل آنها نوشته شود تا شما هر چه بیشتر با تلفظ کلمات آشنا شوید

  کسانی که اصلا از زبان فرانسه چیزی نمی دانند و علاقه مند به یادگیری آن می باشند بهتر است در ابتدا به ترتیب مطالب صفحات حروف الفبا و تلفظ انها، اصطلاحات مهم و دستور زبان فرانسه را مطالعه کنند. ولی بعد از آن می توانند به مطالعه هر قسمت که علاقه مند بودند بپردازند. ضمناً صفحات مقالات ادبی و همچنین اشعاری که در قسمت شعر و ترانه قرار دارد مخصوص افرادی است که کاملا با زبان فرانسه آشنایی دارند


  حروف الفبای زبان فرانسه و تلفظ آنها

  زبان فرانسه 26 حرف دارد که به چهار نوع، یعنی حروف چاپی بزرگ و کوچک و حروف تحریری بزرگ و کوچک تقسیم می شود. در اینجا حروف چاپی بزرگ و کوچک و تلفظ آنها آورده شده است.

  Les majusculeş typographie

  A B C D E F G H I J K L M
  اِم اِل کَ ژی ای اَش ژ اِف اُ دِ ث بِ آ 
  N O P Q R S T U V W X Y Z
  زِد ایگ رِک ایکس دوبل وِ وِ ئو تِ اِس اِق کو پ اُ اِن
  حروف صدادار Voyelle

  حروفی هستند که به تنهایی و مستقل تلفظ می شوند. این حروف عبارتند از : y , u , o , e , i , a

  اگر در وسط جمله، در آخر کلمه قبل از حرف e یک Consonne (حرف بی صدا )باشد، بعد از آن حرف H یا یک از حروف صدادار باشد حرف e تلفظ نمی شود.

  une ѐcole
  grande universite
  autre homme

  حروف بی صدا Consonnes

  حروفی هستند که بدون دخالت حروف صدادار، تلفظ نمی شوند و شامل بیست حرف باقیمانده است.

  تلفظ در زبان فرانسه Prononciation De La Langue Française

  حرف A :

  این حرف اگر با حروف مختلف ترکیب شود صدای ویژه ای می دهد.

  ل ِ Lait صدای اِ ai 
  ژُ وژ Jauge صدای اُ au
  مَانتو Manteau صدای اُ eau
  پ ِ ی ِ Payer صدای اِی ay
  ت ِ قَ وَ ی Travail صدای اَی ail

  حرف A در ترکیب با حروف M وN صدای ( آ ) می دهد که به صورت تو دماغی تلفظ می شود.

  آنْژْ :Angeآمْپلْ :Ample

  ترکیب ai قبل از حروف M و N صدای ( آ ) می دهد و به صورت تو دماغی تلفظ می شود.

  فَمْ : Faim پَنْ : Pain

  اگر بعد از آن حرف E باشد تلفظ می شود.

  لِنْ : Laine

  حرف C :

  Cهمیشه صدای ( ک ) می دهد

  سَک : Sac

  c در جلوی حروف ( y , i , e ) صدای (س) می دهد.

  سُ سی : Ceci

  اگر در جلوی آن حرف h باشد صدای (ش) می دهد.

  مَ شین : Machine

  اگر قبل از آن حرف T باشد صدای (چ) می دهد.

  صدای چ Tch

  حرف E :

  صدای کوتاه اُ می دهد در ترکیب با حروف دیگر تلفظ ویژه ای دارد.

  اَلِ Aller 
  اِتو آل ѐtoile صدای اِ : Er , Es , Et
  اِ Est 
  پ ِ نْ Peine صدای اِ : Ei 

  در ترکیب با صدای U صدای E کشیده می شود.

  بْ لُ Bleu
  اُقُ Heureux

  در ترکیب با N و M صدای ( آن ) می دهد.

  آمْ پقَنْ تِ Emprunter
  آنْتق ِ Entrer

  در ترکیب با حرف Z صدای ( اِ ) می دهد.

  ن ِ Nez
  اَو ِ Avez

  اگر E دارای علامت باشد صدای ( اِ ) می دهد.( ѐ و é و ê )

  پِ قْ Pѐre
  تِتْ Tête
  تِ ل ِ وی زی یُن Télévison

  حرف D :

  در جلوی حرف J حرف D تلفظ نمی شود

  ج Dj
  جَنْ Djinn

  حرف G :

  همیشه صدای (گ) می دهد.

  سی گَق Cigare

  پس از حرف G اگر حروف ( I و Y و E ) بیاید صدای ( ژ ) می دهد.

  ژی گُ Gigot
  گَ قَژ Garage
  ژیم نَس تیک Gymnastique

  اگر بعد از آن حرف N بیاید صدای (نی ) می دهد و G تلفظ نمی شود

  اِس پَنی اُل Espagnol

  حرف H :

  حرف H هیچگاه تلفظ نمی شود

  حرف I :

  اگر بعد از حرف I حروف M و N به تنهایی قرار گیرد صدای ( اَن ) می دهد ولی اگر بعد از N و M حرف صداداری بیاید دیگر صدای (اَن) نمی دهد و به صورت معمولی خوانده می شود.

  شُمَن Chemin
  لَپَن Lapin
  لَ پین Lapine

  حرف O :

  صدای ( اُ ) می دهد. در ترکیب با حرف U صدای ( او ) می دهد. همچنین در ترکیب با I صدای ( او آ ) می دهد.

  تُ Tôt
  شُو Chou
  موآ Moi

  صدای ترکیبی :

  PH صدای (ف) می دهد

  تِلِفُن Téléphone

  حرف Q :

  حرف Q با ue صدای (ک) می دهد.

  شَکْ Chaque

  در دو واژه فرانسه استثناء بعد از Q حرف U نمی دهد.

  سَنْ کْ Cinq
  کُک Coq

  حرف S :

  حرف S همیشه صدای (س) می دهد.

  پُست Poste

  اگر حرف S بین دو حرف صدادار قرار گیرد صدای ( ز ) می دهد.

  قُز Rose

  حرف R :

  R در فرانسه صدای (ق) می دهد

  مِقْسی Merci

  معمولا هنگامی که حرف T بعد از R قرار می گیرد صدای (خ) می دهد.

  و ِخْت Verte

  صدای ترکیبی :

  ILL و EILL به ترتیب صدای ( ای ) و ( اِی ) می دهند.

  فی Fille
  اُق ِ ی Oreille

  صدای ترکیبی :

  Tio در زبان فرانسه صدای (سی) می دهد.

  فِلی سی تَسی یُن Félicitations

  نکته آخر :

  شما کاراکترهایی را با خطوطی در بالا و پایین حروف دیده اید و حتما می پرسید پس اونا چی هستند؟!

  در واقع اونها حرف نیستند بلکه Accents هستند و یکی از مهمترین تفاوت های انگلیسی و فرانسه در نوشتار را ایجاد می کنند.

  Accent ها معمولا برای حروف صدادار هستند. گاهی اوقات Accent ها تلفظ حرف صدا دار را عوض می کنند و گاهی نه. تعدادی از Accent های حرف e را در زیر مشاهده می کنید:

  (é (aigu accent 
  è grave accent 

  (ê (circumflex accent 
  ë diaeresis accent

  البته Accent ها همیشه برای حروف صدادار نیستند و شما ممکن است به چیزی مثل این هم برخورد کنید:

  (ç (The cedilla 

   


 • Commentaires

  Aucun commentaire pour le moment  Ajouter un commentaire

  Nom / Pseudo :

  E-mail (facultatif) :

  Site Web (facultatif) :

  Commentaire :